This report shows public data only. Is this your organisation? If so, login here to view your full report.

OAKK B.V.

Service Providers Framework 2020

You are in Organisational Overview » Signatory category and services

Signatory category and services

OO 03. Signatory category and services

03.1. Indicate which of the following categories reflect your core offering or main business activity:

     portal infrastructure for investment advisers and private clients
    

03.2. Indicate any other business activities that your organisation offers. Indicate whether you wish to report on these business areas.

03.3. Attach a graph showing a breakdown of your business activities. [OPTIONAL]


03.4. Additional information [OPTIONAL]

     
    

OO 04. Other offerings/business activities

04.1. Please describe your core offering or main business activity.

De OAKK portal

Met een uniek concept maakt OAKK het mogelijk voor de financieel adviseur en vermogensbeheerder om vermogensdoelstellingen voor klanten te realiseren. Dit doet ze met een online fintech-oplossing: de OAKK portal, die de adviseur in staat stelt om op een efficiënte manier de kennis over een klant (=inventarisatie en vastlegging data) te vertalen naar een middelenverdeling. Met deze data en de vastgestelde middelenverdeling kan een vermogensbeheerder de klantenintake efficiënter verrichten en een gericht beleggingsvoorstel doen.

Een (potentiële) klant accepteert het voorstel en ondertekent de beheerovereenkomst en bijhorende voorwaarden en relevante documenten. Dit gebeurt volledig digitaal in de klanten portal. Na acceptatie en ondertekening kan de klant zelf alle relevante informatie inzien, zoals overeenkomst, klantendata, voorwaarden en rapportage.

In de OAKK portal worden onder andere kwantitatieve methodieken ter beschikking gesteld om geschikte profielen voor klanten te bepalen en te monitoren. Deze geven inzicht hoe het vermogen zich kan ontwikkelen en of de vermogensdoelstelling van de klant haalbaar is. Daarbij maakt zij gebruik van scenarioanalyses en geeft ze deze helder weer in een grafiek met daarin de verwachte, zeer negatieve en zeer positieve scenario’s.


Top