This report shows public data only. Is this your organisation? If so, login here to view your full report.

OAKK B.V.

Service Providers Framework 2020

You are in Investment Consultancy » Investment research

Investment research

IC 10. Investment research activities

10.1. Indicate whether you incorporate ESG into your investment research services.

10.3. Describe why you do not currently incorporate ESG into your investment research services, and possible plans for doing so in the future.

     we hebben nog geen duidelijke format om dit toe te passen.
    

10.4. Additional information. [OPTIONAL]


IC 11. Demonstrating value on investment research

11.1. Describe how you measure, track or otherwise demonstrate your value on investment research activities.

     in hoeverre deze activiteiten bijdragen aan de haalbaarheid van de vermogensdoelstelling(en) van de klanten uitgedrukt in alpha ten opzichte van benchmarks.
    

11.2. Additional information. [OPTIONAL]


Top