This report shows public data only. Is this your organisation? If so, login here to view your full report.

OAKK B.V.

Service Providers Framework 2020

You are in Strategy and Governance » Policy on ESG beliefs

Policy on ESG beliefs

SG 01. Responsible investment policy

01.1. Describe how your organisation’s philosophy incorporates environmental, social and governance factors, and the link to your business offerings.

OAKK omarmt duurzaamheid als een belangrijke factor voor haar beleggings- en bedrijfsprocessen. De betrokkenheid ten opzichte van duurzaamheid is gebaseerd op de belangrijkste beweegreden van OAKK: een beter rendement voor iedereen en specifiek voor onze klanten.

OAKK gebruikt bewust geen groenrating maar is lid van een bredere beweging UNPRI (link: UNPRI stukje). OAKK wil voortdurend een bijdrage leveren om de wereld duurzaam te veranderen. Dit doen we door duurzaamheidscriteria te implementeren in onze beleggings- en bedrijfsprocessen. Dit verlangen wij ook van de beleggingspartijen waar wij mee werken.  Wij zullen niet dogmatisch groene beleggingsratings volgen maar sluiten actief specifieke beleggingen uit die niet passen bij onze visie op duurzaamheid.

Wij ondersteunen actief met OAKK de aanplant van bossen, voor elke geopende rekening planten wij een boom.

01.2. Indicate whether you have policies that formalise the incorporation of your ESG beliefs in your business offerings.

01.3. Indicate the components/types of your internal policy and provide the URL and/or an attachment of the document/s if they are publicly available.

Policy components/types

Public availability

01.4. Indicate how these are put into practice internally across the organisation.

01.5. Additional information [OPTIONAL]


SG 02. Norms used to develop policies

02.1. Indicate what frameworks and guidelines you have used to develop your organisation’s policies. Tick all that apply.

02.2. Additional information. [OPTIONAL]


SG 03. Policy offerings to clients

03.1. Indicate whether you offer standard, off the shelf, policies to clients as part of your product offerings, and/or whether you create tailored versions for individual clients.

Off the shelf
Tailored
Asset class-specific RI guidelines
Sector-specific RI guidelines
Screening/exclusions policy
Engagement policy
(Proxy) voting policy
RI guidelines set out within the Investment Policy Statement (IPS)
RI guidelines set out in a freestanding RI policy
Multi-year RI implementation project plan
Conflict of interest management policy
Stockbroker allocation policy
Securities lending policy
Other, please specify (1)
Other, please specify (2)
Other, please specify (3)
None of the above

03.2. Provide a brief description of the key elements, any variations, or exceptions applying to these policies.

Het thema duurzaamheid implementeren wij in onze strategische allocaties op de volgende wijze:

Minimaal 80% van de gerapporteerde beleggingsfondsen worden beheerd door organisaties die lid zijn van de UNPRI
De beheerorganisaties hebben een duidelijk beleid en visie over duurzaamheid
Bepaalde sectoren (controversiële wapens, bepaalde fossiele brandstoffen, overtreders van mensenrechten, arbeidstandaarden en tabak) worden uitgesloten of beperkt door de ons geselecteerde gerapporteerde beheerders.

03.3. Additional information. [OPTIONAL]


SG 04. ESG/RI in business offerings

04.1. Briefly describe how you include ESG/RI factors as part of your business offerings.

Business area

Investment Consultancy

How you include ESG/RI factors

Hoe implementeren wij het thema duurzaamheid m.b.t. strategische allocatie:

Minimaal 80% van onze fondskeuzes worden beheerd door organisaties die lid zijn van de UNPRI
De beheerorganisaties hebben een duidelijk beleid en visie over duurzaamheid
Bepaalde sectoren (controversiële wapens, bepaalde fossiele brandstoffen, overtreders van mensenrechten, arbeidstandaarden en tabak) worden uitgesloten of beperkt door de ons geselecteerde beheerders.

Other, specify (1)

          OAKK platform
        

How you include ESG/RI factors

digitale verwerking van het hele proces, waarin duurzame haalbaarheid van doelen van klanten centraal staan

04.2. Indicate the roles in your organisation, and indicate for each whether they have oversight and/or implementation responsibilities for ESG/RI within the organisation.

Roles present in your organisation
Oversight/accountability for ESG/RI
Implementation of ESG/RI
Board
Directors
Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO)
Chief Operating Officer (COO), Chief Information Officer (CIO)
Other chief-level staff
Other heads of department
Dedicated ESG/RI staff
Other role, specify (1)
Other role, specify (2)
Other role, specify (3)
None of the above

04.3. Indicate how you ensure ESG/RI expertise for the roles where there are RI oversight/accountability or implementation responsibilities.

04.4. Indicate whether your organisation has any ESG/RI linked incentives for its employees.

04.7. Additional information [OPTIONAL]


SG 05. Outsourcing of services (Private)


SG 06. Providing training/education

06.1. Indicate whether you provide training/educational services on ESG/RI. Tick all that apply.

06.4. Additional information. [OPTIONAL]


SG 07. Applying, advancing and promoting the PRI principles

07.1. Describe how your organisation applies, advances and promotes the PRI Principles.

Als organisatie proberen wij de principles toe te passen in onze bedijfs- en beleggingsprocessen. 

Door minimaal 80% van onze investment providers ook ondertekenaar te laten zijn van deze PRI principles. 

07.2. Highlight whether there are any ways that your organisation would like to engage further with the PRI. [OPTIONAL]

Vanaf 1 januari hebben we de aanplant van bossen omarmt als een bijdrage aan enkele UN ESG kerncriteria


SG 08. Actions taken to promote responsible investment

08.1. Indicate which of the following actions your organisation has taken to promote responsible investments during the reporting year, independently of collaborative initiatives.

08.2. Additional information. [OPTIONAL]


SG 09. Long term trends

09.1. Indicate which of the following long-term trends are addressed in your product outputs.

09.2. Explain how this long-term trend affects your product outputs.

Verantwoordelijkheid: OAKK realiseert lange termijn vermogensdoelen van klanten

Duurzaamheid komt bij OAKK met name tot haar recht bij het realiseren van de lange termijn vermogensdoelen van onze cliënten. OAKK voelt zich hiervoor verantwoordelijk en zorgt samen met de financieel adviseur dat deze doelen helder worden bepaald, gemonitord en behaald. Een belangrijke factor die geïntegreerd is in ons beleggingsproces is de wijze waarop de door ons geselecteerde fondsbeheerders omgaan met verantwoordelijk beleggen.

09.2. Explain how this long-term trend affects your product outputs.

Door de aanplant van bossen bij aanvang van een beleggingsrekening dragen we bij aan climate change

09.2. Explain how this long-term trend affects your product outputs.

Zie boven

09.2. Explain how this long-term trend affects your product outputs.

Efficiënte communicatie zorgt voor lager beslag energiegebruik


SG 10. Interaction with asset owners

10.1. Indicate whether you interact with asset owner clients.

10.2. Indicate the typical frequency and type of interactions with your asset owner clients.

Type of interaction

Frequency

Frequency

10.3. Additional information. [OPTIONAL]


SG 11. Aligning approach with investor goals

11.1. Describe how you typically align your organisation’s philosophy and approach to ESG/RI with your investor clients’ goals.

Wij laten de jachtige wereld om ons heen links liggen en richten ons alleen op het behalen van bestendige resultaten voor onze klanten. Onze klanten hebben overwegend een beleggingshorizon van vele jaren en bouwen vermogen op voor hun toekomst. De beleggingskeuzes die wij maken staan logischerwijs in het teken van de lange termijn doelen van onze klanten. Daarom selecteren wij uitsluitend beheerders/beleggingen die net als wij een scherp oog hebben voor duurzame groei. Deze visie is geïntegreerd in ons beleggingsproces en niet specifiek een (verkoop)doel op zichzelf.

11.2. Additional information. [OPTIONAL]


SG 12. ESG recommendations not aligned with investor goals

12.1. Describe what steps you take, if any, when your ESG recommendations are not in line with your investor clients’ goals.

12.2. Additional information. [OPTIONAL]


SG 13. Seeking feedback from clients

13.1. Indicate whether you seek feedback from clients on your RI/ESG services and product offerings

13.2. Describe how you use this feedback in your RI/ESG services and product offerings.

Voortdurend gebruiken we feedback van klanten om processen (niet alleen m.b.t. RI/ESG) te veranderen en te verbeteren.


SG 14. Managing conflicts of interest

14.1. Indicate whether your organisation has a policy for managing potential conflicts of interest.

14.2. Describe how you manage potential conflicts of interest.

 

OAKK heeft interne beheersingsmaatregelen getroffen om wet- en regelgeving met betrekking tot Belangenconflicten te handhaven. Verdere interne beheersingsmaatregelen zijn of kunnen worden geïmplementeerd ter verzekering dat Belangenconflicten adequaat worden beheerst; dit kan bijvoorbeeld leiden tot functiescheiding, verwijdering van afgeleide beloningsvormen of het oprichten van ‘Chinese Walls’. OAKK  respecteert de vertrouwelijkheid van informatie die zij ontvangt over haar cliënten en hanteert een ‘Need to Know’ benadering. OAKK  leeft alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving na met betrekking tot de behandeling van dergelijke informatie. Toegang tot vertrouwelijke informatie is beperkt tot personeel, waarvoor de informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie, welke consistent is met de legitieme belangen van de cliënt of OAKK 

14.3. Describe how you ensure that company employees do not derive any personal gain from the use of information collected during your work process.

zie voirg antwoord

14.4. Additional information. [OPTIONAL]


Top