This report shows public data only. Is this your organisation? If so, login here to view your full report.

Cicero Fonder AB

PRI reporting framework 2018

You are in Strategy and Governance » Investment policy

Investment policy

SG 01. RI policy and coverage

New selection options have been added to this indicator. Please review your prefilled responses carefully.

01.1. Indicate if you have an investment policy that covers your responsible investment approach.

01.2. Indicate the components/types and coverage of your policy.

Select all that apply

Policy components/types

Coverage by AUM

01.3. Indicate if the investment policy covers any of the following

01.4. Describe your organisation’s investment principles and overall investment strategy, and how they consider ESG factors and real economy impact.

Samtliga fonder som Cicero Fonder förvaltar tillämpar särskilda etiska urvalskriterier. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer, vilka Sverige som land har undertecknat och/eller anslutit sig till, avstår vi från att placera i

Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen

 

Utöver kriterierna ovan tillämpar Cicero Fonder en negativ etisk (SRI) branschscreening, vilken innebär att fonderna avstår från att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från följande verksamhetsområden:

Vapen
Tobaksprodukter
Alkohol
Spel
Pornografi
Fossila bränslen

Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår vi från investering enligt försiktighetsprincipen.

Denna exkludering av vissa branscher gäller för samtliga direktinvesteringar i alla fonder som Cicero Fonder förvaltar. Vissa av fonderna använder dock aktieindexfutures för exponering på Emerging Markets. Detta gäller framförallt indexfonderna, men även till en begränsad del allokeringsfonderna och Cicero Världen.

01.5. Provide a brief description of the key elements, any variations or exceptions to your investment policy that covers your responsible investment approach. [Optional]


SG 02. Publicly available RI policy or guidance documents

New selection options have been added to this indicator. Please review your prefilled responses carefully.

02.1. Indicate which of your investment policy documents (if any) are publicly available. Provide a URL and an attachment of the document.

URL/Attachment

URL/Attachment

URL/Attachment

02.2. Indicate if any of your investment policy components are publicly available. Provide URL and an attachment of the document.

URL/Attachment

02.3. Indicate if your organisation’s investment principles, and overall investment strategy is publicly available

02.4. Additional information [Optional].


SG 03. Conflicts of interest

03.1. Indicate if your organisation has a policy on managing potential conflicts of interest in the investment process.

03.2. Describe your policy on managing potential conflicts of interest in the investment process.

Best ececution policy

03.3. Additional information. [Optional]


SG 04. Identifying incidents occurring within portfolios (Private)


Top